بیت کوین

بیت کوین یکی از ارزهای دیجیتال مرسوم و پرطرفدار میباشد. درصد افزایش قیمت این ارز نسبت به روزهای نخست معرفی آن، آن را به عنوان سردمدار ارزهای دیجیتال معرفی کرده است.

آقای ساتوشی ناکاموتو به عنوان خالق بیت کوین توانست قدمی بسیار مهم و بزرگ در جهت ایجاد تحول در ساختار ارزهای موجود و سنتی بردارد و بیت کوین را به عنوان ارزی غیر وابسته و مستقل به جهانیان معرفی کند.

در این بخش به بررسی موضوعات مربوط به BitCoin میپردازیم و آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهیم.

با فارس کریپتو سایت خبری آموزشی ارزهای دیجیتال همراه باشید.

بستن